V rámci 11. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020

Společnost Pstruhařství Jizerské hry s.r.o. využívá k realizaci některých projektů finanční příspěvky z Operačního programu Rybářství.

logo_EU___OP_Rybarstvi_2014___2020__barevna_varianta

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Pstruhařství Jizerské hory s.r.o. na tyto projekty v rámci 11. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020:

RAS KOŘENOV 1

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Stručný popis projektu: Jedná se o investici z důvodu vysokého zájmu zákazníků na tržní ryby a zajištění vlastní produkce násady. Současná kapacita je určena k pokrytí poptávky současných zákazníků. Výstavbou RAS dojde k zajištění produkce, kterým bude přednostně zásobován tuzemský trh. Projekt umožňuje s minimální spotřebou vody výrazně zvýšit produkci ryb v tuzemsku.

Cíle a výsledky projektu: Investice do nových výrobních kapacit společnosti Pstruhařství Jizerské hory s.r.o.

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.